Tag Archives: pl-l

Bóng Compact huỳnh quang không tích hợp Philips Master PL-C

Bóng đèn và bóng đèn PL-C đáng tin cậy, có độ hoàn màu tốt, tuổi